09/01/2021, 09h51

PARTICIPACIONS SIGNIFICATIVES A 31 DE DESEMBRE DE 2020

PARTICIPACIONS SIGNIFICATIVES A 31 DE DESEMBRE DE 2020

08/04/2021, 12h16

VALORACIÓ RICS DELS ACTIUS A 31 DE DESEMBRE DE 2020

VALORACIÓ RICS DELS ACTIUS A 31 DE DESEMBRE DE 2020

09/07/2021, 12h49

PARTICIPACIONS SIGNIFICATIVES JUNY 2021

PARTICIPACIONS SIGNIFICATIVES JUNY 2021

03/01/2022, 12h32

PARTICIPACIONS FINANCERES A 31 DE DESEMBRE DE 2021

PARTICIPACIONS FINANCERES A 31 DE DESEMBRE DE 2021

31/03/2022, 10h33

VALORACIÓ RICS A 31 DE DESEMBRE DE 2021

VALORACIÓ RICS DELS ACTIUS A 31 DE DESEMBRE DE 2021

08/07/2022, 09h46

PARTICIPACIONS SIGNIFICATIVES A 30 DE JUNY DE 2022

PARTICIPACIONS SIGNIFICATIVES A 30 DE JUNY DE 2022

05/12/2022, 18h03

TRANSMISSIÓ D'UN PAQUET ACCIONARIAL SUPERIOR AL 5%

TRANSMISSIÓ D’UN PAQUET ACCIONARIAL SUPERIOR AL 5%

10/02/2023, 11h23

ACCIONS I PARTICIPACIONS SIGNIFICATIVES

RECTIFICACIÓ SOBRE TRANSMISSIÓ D’ACCIONS I PARTICIPACIONS

21/02/2023, 13h22

VALORACIÓ RICS DE LA CARTERA D'IMMOBLES A 31 DE DESEMBRE DE 2022

VALORACIÓ RICS DE LA CARTERA D’IMMOBLES A 31 DE DESEMBRE DE 2022

27/02/2023, 18h15

PROVEÏDORS DE LIQUIDITAT

PROVEÏDORS DE LIQUIDITAT

25/04/2023, 13h20

REPARTIMENT DE DIVIDEND 2023 - RECTIFICACIÓ

REPARTIMENT DE DIVIDEND 2023 – RECTIFICACIÓ

03/07/2023, 17h17

PARTICIPACIONS SIGNIFICATIVES

PARTICIPACIONS SIGNIFICATIVES