Qui som?

quonia Resultat d’afegir el sufix normalitzador -(n)ia a l’adverbi llatí quo, etimològicament es refereix a la ubicació o lloc, punt geogràfic que apareix després d’una recerca, la destinació física on establir-se.

Societat d’inversió immobiliària dedicada a la selecció, adquisició i gestió responsable d’actius immobiliaris, Quonia és una companyia jove que recull els anys d’experiència en el negoci patrimonialista del seu equip. Adaptats els seus estatuts al règim fiscal de SOCIMI, ha obtingut les autoritzacions necessàries per ser admesa a cotització al MAB. 

La seva filosofia corporativa es concentra a detectar immobles estratègics que donin resposta a sectors econòmics destacats en el seu àmbit geogràfic d’inversió. Mitjançant l’aplicació d’un pla responsable, s’incorpora valor al patrimoni. Els projectes, de risc controlat, es caracteritzen per la rendibilitat a llarg termini i la solidesa de la cartera, formada sempre per core product. D’aquí el lema de la companyia, que es resumeix en protegir i aportar valor a l’esforç de l’inversor.

Equip

Quonia compta amb un equip de professionals amb una àmplia experiència demostrable en el mercat immobiliari i en societats d’inversió. Amb diferents perfils i un ampli coneixement del mercat on s’inverteix en cada cas, realitzen les tasques de gestió de la cartera d’actius en propietat, amb l’objectiu de maximitzar l’eficiència operativa i la rendibilitat de cada immoble.

Serveis

El know-how de Quonia resideix en el seu profund coneixement del mercat immobiliari i l’expertise adquirit pel seu equip al llarg d’una extensa trajectòria d’inversions. Les àrees d’activitat comprenen: