Fets rellevants2019-01-09T09:34:22+00:00

18/07/2016

OPERACIONS I GARANTIES SOBRE ACTIUS: ADQUISICIÓ D'EDIFICI A LES RAMBLES

OPERACIONS I GARANTIES SOBRE ACTIUS: ADQUISICIÓ D’EDIFICI A LES RAMBLES

Descarregar

28/07/2016

ALTRES SOBRE NEGOCI I SITUACIONS FINANCERES: DESPESES D'INCORPORACIÓ AL MAB

ALTRES SOBRE NEGOCI I SITUACIONS FINANCERES: DESPESES D’INCORPORACIÓ AL MAB

Descarregar

13/09/2016

OPERACIONS I GARANTIES SOBRE ACTIUS: RESOLUCIÓ DE CONTRACTES A JOAN DE BORBÓ 60

OPERACIONS I GARANTIES SOBRE ACTIUS: RESOLUCIÓ DE CONTRACTES A JOAN DE BORBÓ 60

Descarregar

9/01/2017,13h37

PARTICIPACIONS SIGNIFICATIVES

PARTICIPACIONS SIGNIFICATIVES

Descarregar

27/02/2017,10h17

ALTRES SOBRE NEGOCI I SITUACIONS FINANCERES: NOUS CONTRACTES D'ARRENDAMENT

ALTRES SOBRE NEGOCI I SITUACIONS FINANCERES: NOUS CONTRACTES D’ARRENDAMENT

Descarregar

07/03/2017,09h51

ALTRES SOBRE NEGOCI I SITUACIONS FINANCERES: VALORACIÓ D'ACTIUS INMOBILIARIS

ALTRES SOBRE NEGOCI I SITUACIONS FINANCERES: VALORACIÓ D’ACTIUS INMOBILIARIS

Descarregar

10/04/2017,09h59

PRESENTACIÓ CORPORATIVA MARÇ 2017

PRESENTACIÓ CORPORATIVA MARÇ 2017

Descarregar

05/05/2017,18h52

PARTICIPACIONS SIGNFICATIVES

PARTICIPACIONS SIGNIFICATIVES

Descarregar

29/05/2017,19h07

CONVOCATÒRIA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA D'ACCIONISTES 2017

CONVOCATÒRIA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA D’ACCIONISTES

Descarregar

19/06/2017,12h36

ALTRES SOBRE NEGOCI I SITUACIONS FINANCERES: CANVI ACCIONARIAL A RUSITON XXI

ALTRES SOBRE NEGOCI I SITUACIONS FINANCERES: CANVI ACCIONARIAL A RUSITON XXI

Descarregar

29/06/2017,16h59

ACORDS DE JGA

ACORDS DE JGA

Descarregar

10/06/2017,10h02

PARTICIPACIONS SIGNIFICATIVES A 30 DE JUNY DE 2017

PARTICIPACIONS SIGNIFICATIVES A 30 DE JUNY DE 2017

Descarregar

31/07/2017,10h08

ALTRES SOBRE INFORMACIÓ SOCIETÀRIA: CANVI SECRETARI NO CONSELLER

CANVI SECRETARI NO CONSELLER DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ

Descarregar

09/10/2017,09h33

COMPOSICIÓ DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ: CESSAMENTS I NOMENAMENTS

COMPOSICIÓ DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ: CESSAMENTS I NOMENAMENTS

Descarregar

09/10/2017,09h32

AUGMENTS I REDUCCIONS DEL CAPITAL SOCIAL: AMPLIACIÓ DE CAPITAL

AUGMENTS I REDUCCIONS DEL CAPITAL SOCIAL: AMPLIACIÓ DE CAPITAL

Descarregar

11/10/2017,09h33

PARTICIPACIONS SIGNIFICATIVES: TRANSMISSIÓ DE PARTICIPACIONS

PARTICIPACIONS SIGNIFICATIVES: TRANSMISSIÓ DE PARTICIPACIONS

Descarregar

02/11/2017,13h37

ALTRES SOBRE NEGOCI I SITUACIONS FINANCERES: VALORACIÓ D'ACTIUS IMMOBILIARIS

ALTRES SOBRE NEGOCI I SITUACIONS FINANCERES: VALORACIÓ D’ACTIUS INMMOBILIARIS

Descarregar

12/12/2017,18h43

COMPOSICIÓ DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ: DIMISSIÓ CONSELLER

COMPOSICIÓ DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ: DIMISSIÓ CONSELLER

Descarregar

22/12/2017,13h30

MODIFICACIONS ESTATUTÀRIES: TRASLLAT DE DOMICILI SOCIAL

MODIFICACIONS ESTATUTÀRIES: TRASLLAT DE DOMICILI SOCIAL

Descarregar

05/01/2018,10h23

AUGMENTS I REDUCCIONS DEL CAPITAL SOCIAL: AMPLIACIÓ DE CAPITAL

AUGMENTS I REDUCCIONS DEL CAPITAL SOCIAL: AMPLIACIÓ DE CAPITAL

Descarregar

08/01/2018,17h29

CANVI DE PROVEÏDOR DE LIQUIDITAT

CANVI DE PROVEÏDOR DE LIQUIDITAT

Descarregar

09/01/2018,12h33

PARTICIPACIONS SIGNIFICATIVES A 31 DE DESEMBRE DE 2017

PARTICIPACIONS SIGNIFICATIVES A 31 DE DESEMBRE DE 2017

Descarregar

02/02/2018,17h46

PRÈSTECS, CRÈDITS I AVALS: FORMALITZACIÓ PRÈSTEC HIPOTECARI

PRÈSTECS, CRÈDITS I AVALS: FORMALITZACIÓ PRÈSTEC HIPOTECARI

Descarregar

15/02/2018,17h17

CANVIS EN POLÍTICA D'INVERSIÓ, ÀREES DE NEGOCI I LÍNIES DE PRODUCTES

CANVIS EN POLÍTICA D’INVERSIÓ, ÀREES DE NEGOCI I LÍNIES DE PRODUCTES

Descarregar

09/05/2018,18h17

PARTICIPACIONS SIGNIFICATIVES A 9 DE MAIG DE 2018

PARTICIPACIONS SIGNIFICATIVES A 9 DE MAIG DE 2018

Descarregar

24/05/2018,09h08

CONVOCATÒRIA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA D'ACCIONISTES 2018

CONVOCATÒRIA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA D’ACCIONISTES 2018

Descarregar

24/05/2018,14h13

AUGMENTS I REDUCCIONS DEL CAPITAL SOCIAL: AMPLIACIÓ DE CAPITAL

AUGMENTS I REDUCCIONS DEL CAPITAL SOCIAL: AMPLIACIÓ DE CAPITAL

Descarregar

15/06/2018, 13h30

OPERACIONS I GARANTIES SOBRE ACTIUS: ADQUISICIÓ D'EDIFICI A SEVIILLA

OPERACIONS I GARANTIES SOBRE ACTIUS: ADQUISICIÓ D’EDIFICI A SEVIILLA

Descarregar

26/06/2018, 22h47

ACORDS JUNTA GENERAL ORDINÀRIA D’ACCIONISTES 2018

ACORDS JUNTA GENERAL ORDINÀRIA D’ACCIONISTES 2018

Descarregar

03/07/2018, 16h05

PARTICIPACIONS SIGNIFICATIVES A 30 DE JUNY DE 2018

PARTICIPACIONS SIGNIFICATIVES A 30 DE JUNY DE 2018

Descarregar

13/07/2018, 10h34

OPERACIONS I GARANTIES SOBRE ACTIUS: AMPLIACIÓ DE VIVENDA I PARKING A SEVILLA

OPERACIONS I GARANTIES SOBRE ACTIUS: AMPLIACIÓ DE VIVENDA I PARKING A SEVILLA

Descarregar

13/07/2018, 10h34

OPERACIONS I GARANTIES SOBRE ACTIUS: AMPLIACIÓ DE VIVENDA I PARKING A SEVILLA

OPERACIONS I GARANTIES SOBRE ACTIUS: AMPLIACIÓ DE VIVENDA I PARKING A SEVILLA

Descarregar

11/10/2018, 19h47

OPERACIONS I GARANTIES SOBRE ACTIUS. OPERACIÓ DE VENDA D'ACTIU: VENDA D'IMMOBLE A BALMES 166 I LOCAL A BALMES 164

OPERACIONS I GARANTIES SOBRE ACTIUS. OPERACIÓ DE VENDA D’ACTIU: VENDA D’IMMOBLE A BALMES

Descarregar

08/01/2019, 17h59

PARTICIPACIONS SIGNIFICATIVES A 31 DE DESEMBRE DE 2018

PARTICIPACIONS SIGNIFICATIVES A 31 DE DESEMBRE DE 2018

Descarregar

08/01/2019, 17h59

PARTICIPACIONS SIGNIFICATIVES A 31 DE DESEMBRE DE 2018

PARTICIPACIONS SIGNIFICATIVES A 31 DE DESEMBRE DE 2018

Descarregar

Quonia

No coneixes Quonia ?

Societat d’inversió immobiliària dedicada a la selecció, adquisició i gestió responsable d’actius immobiliaris, Quonia és una companyia jove que recull els anys d’experiència en el negoci patrimonialista del seu equip. Adaptats els seus estatuts al règim fiscal de SOCIMI, ha obtingut les autoritzacions necessàries per ser admesa a cotització al MAB.

La seva filosofia corporativa es concentra a detectar immobles estratègics que donin resposta a sectors econòmics destacats en el seu àmbit geogràfic d’inversió. Mitjançant l’aplicació d’un pla responsable, s’incorpora valor al patrimoni. Els projectes, de risc controlat, es caracteritzen per la rendibilitat a llarg termini i la solidesa de la cartera, formada sempre per core product. D’aquí el lema de la companyia, que es resumeix en protegir i aportar valor a l’esforç de l’inversor.

No t’oblidis de …