18/07/2016

OPERACIONS I GARANTIES SOBRE ACTIUS: ADQUISICIÓ D'EDIFICI A LES RAMBLES

OPERACIONS I GARANTIES SOBRE ACTIUS: ADQUISICIÓ D’EDIFICI A LES RAMBLES

28/07/2016

ALTRES SOBRE NEGOCI I SITUACIONS FINANCERES: DESPESES D'INCORPORACIÓ AL MAB

ALTRES SOBRE NEGOCI I SITUACIONS FINANCERES: DESPESES D’INCORPORACIÓ AL MAB

13/09/2016

OPERACIONS I GARANTIES SOBRE ACTIUS: RESOLUCIÓ DE CONTRACTES A JOAN DE BORBÓ 60

OPERACIONS I GARANTIES SOBRE ACTIUS: RESOLUCIÓ DE CONTRACTES A JOAN DE BORBÓ 60

09/01/2017,13h37

PARTICIPACIONS SIGNIFICATIVES

PARTICIPACIONS SIGNIFICATIVES

27/02/2017,10h17

ALTRES SOBRE NEGOCI I SITUACIONS FINANCERES: NOUS CONTRACTES D'ARRENDAMENT

ALTRES SOBRE NEGOCI I SITUACIONS FINANCERES: NOUS CONTRACTES D’ARRENDAMENT

07/03/2017,09h51

ALTRES SOBRE NEGOCI I SITUACIONS FINANCERES: VALORACIÓ D'ACTIUS INMOBILIARIS

ALTRES SOBRE NEGOCI I SITUACIONS FINANCERES: VALORACIÓ D’ACTIUS INMOBILIARIS

10/04/2017,09h59

PRESENTACIÓ CORPORATIVA MARÇ 2017

PRESENTACIÓ CORPORATIVA MARÇ 2017

05/05/2017,18h52

PARTICIPACIONS SIGNFICATIVES

PARTICIPACIONS SIGNIFICATIVES

29/05/2017,19h07

CONVOCATÒRIA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA D'ACCIONISTES 2017

CONVOCATÒRIA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA D’ACCIONISTES

19/06/2017,12h36

ALTRES SOBRE NEGOCI I SITUACIONS FINANCERES: CANVI ACCIONARIAL A RUSITON XXI

ALTRES SOBRE NEGOCI I SITUACIONS FINANCERES: CANVI ACCIONARIAL A RUSITON XXI

29/06/2017,16h59

ACORDS DE JGA

ACORDS DE JGA

10/06/2017,10h02

PARTICIPACIONS SIGNIFICATIVES A 30 DE JUNY DE 2017

PARTICIPACIONS SIGNIFICATIVES A 30 DE JUNY DE 2017

31/07/2017,10h08

ALTRES SOBRE INFORMACIÓ SOCIETÀRIA: CANVI SECRETARI NO CONSELLER

CANVI SECRETARI NO CONSELLER DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ

09/10/2017,09h32

AUGMENTS I REDUCCIONS DEL CAPITAL SOCIAL: AMPLIACIÓ DE CAPITAL

AUGMENTS I REDUCCIONS DEL CAPITAL SOCIAL: AMPLIACIÓ DE CAPITAL

09/10/2017,09h33

COMPOSICIÓ DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ: CESSAMENTS I NOMENAMENTS

COMPOSICIÓ DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ: CESSAMENTS I NOMENAMENTS

11/10/2017,09h33

PARTICIPACIONS SIGNIFICATIVES: TRANSMISSIÓ DE PARTICIPACIONS

PARTICIPACIONS SIGNIFICATIVES: TRANSMISSIÓ DE PARTICIPACIONS

02/11/2017,13h37

ALTRES SOBRE NEGOCI I SITUACIONS FINANCERES: VALORACIÓ D'ACTIUS IMMOBILIARIS

ALTRES SOBRE NEGOCI I SITUACIONS FINANCERES: VALORACIÓ D’ACTIUS INMMOBILIARIS

12/12/2017,18h43

COMPOSICIÓ DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ: DIMISSIÓ CONSELLER

COMPOSICIÓ DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ: DIMISSIÓ CONSELLER

22/12/2017,13h30

MODIFICACIONS ESTATUTÀRIES: TRASLLAT DE DOMICILI SOCIAL

MODIFICACIONS ESTATUTÀRIES: TRASLLAT DE DOMICILI SOCIAL

05/01/2018,10h23

AUGMENTS I REDUCCIONS DEL CAPITAL SOCIAL: AMPLIACIÓ DE CAPITAL

AUGMENTS I REDUCCIONS DEL CAPITAL SOCIAL: AMPLIACIÓ DE CAPITAL

08/01/2018,17h29

CANVI DE PROVEÏDOR DE LIQUIDITAT

CANVI DE PROVEÏDOR DE LIQUIDITAT

09/01/2018,12h33

PARTICIPACIONS SIGNIFICATIVES A 31 DE DESEMBRE DE 2017

PARTICIPACIONS SIGNIFICATIVES A 31 DE DESEMBRE DE 2017

02/02/2018,17h46

PRÈSTECS, CRÈDITS I AVALS: FORMALITZACIÓ PRÈSTEC HIPOTECARI

PRÈSTECS, CRÈDITS I AVALS: FORMALITZACIÓ PRÈSTEC HIPOTECARI

15/02/2018,17h17

CANVIS EN POLÍTICA D'INVERSIÓ, ÀREES DE NEGOCI I LÍNIES DE PRODUCTES

CANVIS EN POLÍTICA D’INVERSIÓ, ÀREES DE NEGOCI I LÍNIES DE PRODUCTES

09/05/2018,18h17

PARTICIPACIONS SIGNIFICATIVES A 9 DE MAIG DE 2018

PARTICIPACIONS SIGNIFICATIVES A 9 DE MAIG DE 2018

24/05/2018,09h08

CONVOCATÒRIA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA D'ACCIONISTES 2018

CONVOCATÒRIA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA D’ACCIONISTES 2018

24/05/2018,14h13

AUGMENTS I REDUCCIONS DEL CAPITAL SOCIAL: AMPLIACIÓ DE CAPITAL

AUGMENTS I REDUCCIONS DEL CAPITAL SOCIAL: AMPLIACIÓ DE CAPITAL

15/06/2018, 13h30

OPERACIONS I GARANTIES SOBRE ACTIUS: ADQUISICIÓ D'EDIFICI A SEVIILLA

OPERACIONS I GARANTIES SOBRE ACTIUS: ADQUISICIÓ D’EDIFICI A SEVIILLA

26/06/2018, 22h47

ACORDS JUNTA GENERAL ORDINÀRIA D’ACCIONISTES 2018

ACORDS JUNTA GENERAL ORDINÀRIA D’ACCIONISTES 2018

03/07/2018, 16h05

PARTICIPACIONS SIGNIFICATIVES A 30 DE JUNY DE 2018

PARTICIPACIONS SIGNIFICATIVES A 30 DE JUNY DE 2018

13/07/2018, 10h34

OPERACIONS I GARANTIES SOBRE ACTIUS: AMPLIACIÓ DE VIVENDA I PARKING A SEVILLA

OPERACIONS I GARANTIES SOBRE ACTIUS: AMPLIACIÓ DE VIVENDA I PARKING A SEVILLA

11/10/2018, 19h47

OPERACIONS I GARANTIES SOBRE ACTIUS. OPERACIÓ DE VENDA D'ACTIU: VENDA D'IMMOBLE A BALMES 166 I LOCAL A BALMES 164

OPERACIONS I GARANTIES SOBRE ACTIUS. OPERACIÓ DE VENDA D’ACTIU: VENDA D’IMMOBLE A BALMES

27/11/2018, 19h32

AUGMENTS I REDUCCIONS DE CAPITAL SOCIAL: CONVOCATÒRIA JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA D'ACCIONISTES

AUGMENTS I REDUCCIONS DE CAPITAL SOCIAL: CONVOCATÒRIA JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA D’ACCIONISTES

28/11/2018, 17h11

AUGMENTS I REDUCCIONS DE CAPITAL SOCIAL: AUGMENT PER COMPENSACIÓ DE CRÈDITS

AUGMENTS I REDUCCIONS DE CAPITAL SOCIAL: AUGMENT PER COMPENSACIÓ DE CRÈDITS

08/01/2019, 17h56

CONVOCATÒRIES I ACORDS DE JUNTA I ASSEMBLEA

CONVOCATÒRIES I ACORDS DE JUNTA I ASSEMBLEA

08/01/2019, 17h59

PARTICIPACIONS SIGNIFICATIVES A 31 DE DESEMBRE DE 2018

PARTICIPACIONS SIGNIFICATIVES A 31 DE DESEMBRE DE 2018

19/02/2019, 09h39

PARTICIPACIONS SIGNIFICATIVES A 31 DE DESEMBRE DE 2018

MODIFICACIÓ DE LES PARTICIPACIONS SIGNIFICATIVES A 31 DE DESEMBRE DE 2018

20/02/2019, 10h26

ADDENDA DEL CONTRACTE DE GESTIÓ ENTRE LA SOCIETAT I LA GESTORA

ADDENDA DEL CONTRACTE DE GESTIÓ ENTRE LA SOCIETAT I LA GESTORA

27/02/2019, 17h16

VALORACIÓ CARTERA D'IMMOBLES A 31 DE DESEMBRE DE 2018

VALORACIÓ CARTERA D’IMMOBLES A 31 DE DESEMBRE DE 2018

29/04/2019, 9h35

NOMENAMENT DE NOU SECRETARI NO CONSELLER I DE NOU VICESECRETARI NO CONSELLER

NOMENAMENT DE NOU SECRETARI NO CONSELLER I DE NOU VICESECRETARI NO CONSELLER

29/04/2019, 9h35

NOMENAMENT DE NOU SECRETARI NO CONSELLER I DE NOU VICESECRETARI NO CONSELLER

NOMENAMENT DE NOU SECRETARI NO CONSELLER I DE NOU VICESECRETARI NO CONSELLER

29/04/2019, 9h35

NOMENAMENT DE NOU SECRETARI NO CONSELLER I DE NOU VICESECRETARI NO CONSELLER

NOMENAMENT DE NOU SECRETARI NO CONSELLER I DE NOU VICESECRETARI NO CONSELLER

29/04/2019, 9h35

NOMENAMENT DE NOU SECRETARI NO CONSELLER I DE NOU VICESECRETARI NO CONSELLER

NOMENAMENT DE NOU SECRETARI NO CONSELLER I DE NOU VICESECRETARI NO CONSELLER

02/07/2019, 22h10

REPARTIMENT DE DIVIDENDS

REPARTIMENT DE DIVIDENDS

21/04/2020, 17h45

VALORACIÓ ACTIUS IMMOBILIARIS A 31 DE DESEMBRE DE 2019

VALORACIÓ ACTIUS IMMOBILIARIS A 31 DE DESEMBRE DE 2019

01/07/2020, 13h50

CONTRACTACIÓ D'UN PRÉSTEC ICO

CONTRACTACIÓ D’UN PRÉSTEC ICO

08/07/2020, 10h17

PARTICIPACIONS SIGNIFICATIVES A 30 DE JUNY DE 2020

PARTICIPACIONS SIGNIFICATIVES A 30 DE JUNY DE 2020

15/07/2020, 12h43

CONTRACTACIÓ D'UN NOU PRÉSTEC

CONTRACTACIÓ D’UN NOU PRÉSTEC

05/08/2020, 13h30

ACORDS JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA D'ACCONISTES 2020

ACORDS JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA D’ACCONISTES 2020