La cartera de Quonia es concentra en operacions amb doble potencial de creixement sobre dos eixos definits: la localització en les principals àrees i la creació de valor que genera la seva gestió.

L’estratègia central de la companyia es basa en el desenvolupament d’edificis core per lloguer, així com retail i mercat d’oficines, sempre amb ingressos sostenibles i un reduït component especulatiu.

Una cartera d’actius immobiliàris valorada positivament pels experts del sector.