Informació economicofinancera2018-10-31T19:14:38+00:00

2014

COMPTES ANUALS ABREUJATS | INFORME AUDITORIA INDEPENDENT

2014

Descarregar

2015

COMPTES ANUALS ABREUJATS | INFORME AUDITORIA INDEPENDENT

2015

Descarregar

2016

COMPTES SEMESTRALS ABREUJATS | INFORME AUDITORIA INDEPENDENT

2016

Descarregar

2016

COMPTES SEMESTRALS ABREUJATS | INFORME AUDITORIA INDEPENDENT

2016

Descarregar

2016

COMPTES ANUALS | INFORME DE GESTIÓ | INFORME D'AUDITORIA INDEPENDENT

INFORME SOBRE L’ESTRUCTURA ORGANITZATIVA I SISTEMA INTERN DE CONTROL | 2016 

Descarregar

2017

COMPTES ANUALS | INFORME DE GESTIÓ | INFORME D'AUDITORIA INDEPENDENT

2017 

Descarregar

2018

INFORMACIÓ FINANCERA PRIMER SEMESTRE 2018

2018 

Descarregar

Quonia

No coneixes Quonia ?

Societat d’inversió immobiliària dedicada a la selecció, adquisició i gestió responsable d’actius immobiliaris, Quonia és una companyia jove que recull els anys d’experiència en el negoci patrimonialista del seu equip. Adaptats els seus estatuts al règim fiscal de SOCIMI, ha obtingut les autoritzacions necessàries per ser admesa a cotització al MAB.

La seva filosofia corporativa es concentra a detectar immobles estratègics que donin resposta a sectors econòmics destacats en el seu àmbit geogràfic d’inversió. Mitjançant l’aplicació d’un pla responsable, s’incorpora valor al patrimoni. Els projectes, de risc controlat, es caracteritzen per la rendibilitat a llarg termini i la solidesa de la cartera, formada sempre per core product. D’aquí el lema de la companyia, que es resumeix en protegir i aportar valor a l’esforç de l’inversor.

No t’oblidis de …