2014

COMPTES ANUALS ABREUJATS | INFORME AUDITORIA INDEPENDENT

2014

Descarregar

2015

COMPTES ANUALS ABREUJATS | INFORME AUDITORIA INDEPENDENT

2015

Descarregar

2016

COMPTES SEMESTRALS ABREUJATS | INFORME AUDITORIA INDEPENDENT

2016

Descarregar

2016

COMPTES SEMESTRALS ABREUJATS | INFORME AUDITORIA INDEPENDENT

2016

Descarregar

2016

COMPTES ANUALS | INFORME DE GESTIÓ | INFORME D'AUDITORIA INDEPENDENT

INFORME SOBRE L’ESTRUCTURA ORGANITZATIVA I SISTEMA INTERN DE CONTROL | 2016 

Descarregar

2017

COMPTES ANUALS | INFORME DE GESTIÓ | INFORME D'AUDITORIA INDEPENDENT

2017 

Descarregar

2017

COMPTES ANUALS | INFORME DE GESTIÓ | INFORME D'AUDITORIA INDEPENDENT

2017 

Descarregar

2018

INFORMACIÓ FINANCERA PRIMER SEMESTRE 2018

2018 

Descarregar

2019

INFORMACIÓ FINANCERA PRIMER SEMESTRE 2019

2019 

Descarregar