2014

COMPTES ANUALS ABREUJATS | INFORME D'AUDITORIA INDEPENDENT

2015

COMPTES ANUALS ABREUJATS | INFORME D'AUDITORIA INDEPENDENT

2016

INFORMACIÓ FINANCERA PRIMER SEMESTRE

2016

COMPTES ANUALS | INFORME DE GESTIÓ | INFORME D'AUDITORIA INDEPENDENT

2017

INFORMACIÓ FINANCERA PRIMER SEMESTRE

2017

COMPTES ANUALS | INFORME DE GESTIÓ | INFORME D'AUDITORIA INDEPENDENT

2017 

2018

INFORMACIÓ FINANCERA PRIMER SEMESTRE

2018 

2018

COMPTES ANUALS | INFORME DE GESTIÓ | INFORME D'AUDITORIA INDEPENDENT

2018 

2019

INFORMACIÓ FINANCERA PRIMER SEMESTRE

2019 

2020

INFORMACIÓ FINANCERA PRIMER SEMESTRE

2020 

2020

COMPTES ANUALS | INFORME DE GESTIÓ | INFORME D'AUDITORIA INDEPENDENT

2020 

29/10/2021, 10h23

ESTATS FINANCERS INTERMEDIS A 30 DE JUNY DE 2021

INFORME DE REVISIÓ LIMITADA I ESTATS FINANCERS INTERMEDIS A 30 DE JUNY DE 2021 

06/04/2022, 12h59

INFORMES FINANCERS ANUALS I D'AUDITORIA

INFORMES FINANCERS ANUALS I D’AUDITORIA 

25/10/2022, 13h39

INFORMES FINANCERS ANUALS I D'AUDITORIA

INFORMES FINANCERS ANUALS I D’AUDITORIA 

23/03/2023, 16h42

INFORMES FINANCERS ANUALS I D'AUDITORIA

INFORMES FINANCERS ANUALS I D’AUDITORIA 

26/10/2023, 11h26

INFORMES FINANCERS SEMESTRALS I D'AUDITORIA

INFORMES FINANCERS SEMESTRALS I D’AUDITORIA