Quonia, la socimi catalana que va entrar al Mercat Alternatiu Borsari (MAB) el passat mes de juliol, acaba de presentar el seu tancament per al 2016. Ho ha fet mitjançant la publicació d’un fet rellevant, on ha detallat quina ha estat la seva trajectòria des de l’inici de les seves activitats fins al tancament de l’exercici 2016.

L’estratègia seguida per la socimi des del seu naixement comença a donar els seus fruits. Des d’un inici, Quonia, encapçalada pel seu conseller delegat Enric Pérez, es va marcar com a estratègia la identificació d’activitats econòmiques que fossin més resistents als cicles econòmics. Va apostar per diversificar la seva cartera en 3 activitats: turisme, educació i retail, destinant aproximadament un terç de les seves inversions a cadascuna d’elles.

Segons la darrera taxació de la cartera d’immobles de Quonia, realitzada per la firma Ernest & Young, la socimi ha aconseguit revaloritzar fins a un 31% el valor dels seus actius respecte al valor net comptable. Això ha estat fruit de la llarga experiència del equip gestor en el sector immobiliari, tant en la rehabilitació com en la gestió patrimonial.

De la seva cartera de propietats, els immobles del carrer de Balmes núm. 166 i núm. 45, tot dos a Barcelona, ja han estat completament rehabilitats, mentre que l’edifici ubicat al Passeig Joan de Borbó núm. 66 iniciarà i finalitzarà les obres de rehabilitació aquest mateix any. L’entrada en vigor dels nous contractes d’arrendament d’aquests actius implicarà un creixement dels ingressos de Quonia d’un 150%, un percentatge que la companyia preveu que al tancament de 2017 suposarà uns ingressos anuals de 3,0 milions d’euros.

Quonia ha tancat el 2016 amb un deute financer net de 22,3 milions d’euros, un LTV del 36% i uns fons propis de 33 milions d’euros. Segons valoracions internes, la companyia situa el valor de la seva acció entre 1,83 i 1,93€. De cara al 2017, la socimi preveu seguir creixent, aprofitant tots els mecanismes que el MAB els hi ofereix, i augmentar així la seva cartera d’immobles.