Quonia ha fet oficial a través d’un fet rellevant l’adquisició de l’Hotel Internacional, ubicat a la Rambla nº 78-80 de Barcelona. Per un preu de 11,25 milions d’euros, l’adquisició inclou la compra de l’immoble i de les seves llicències d’activitat.

El passat divendres 15 de juliol, Quonia va formalitzar en escriptura pública l’adquisició a Hostelería Unida S.A., operació intermediada per la immobiliària Laborde Marcet. L’edifici adquirit per Quonia se situa a la Rambla de Barcelona, en una de les zones més cèntriques i mediàtiques de la capital catalana, entre el Teatre del Liceu i el Mercat de la Boqueria. Disposa d’una superfície llogable de 1.915m2 i destina les plantes superiors a l’arrendament hoteler, mentre que a la planta baixa s’ubiquen els locals comercials.

Incorporació al MAB

L’anunci de la compra de l’Hotel Internacional coincideix amb la sortida de Quonia avui al MAB, un fet que la converteix en la vint-i-unena societat cotitzada d’inversió immobiliària, i la primera socimi catalana. A partir d’avui el codi de negociació de la companyia serà “YQUO” i la seva contractació es realitzarà mitjançant el sistema de fixació de preus “fixing”. VGM Advisory Partners és l’assessor registrat de la companyia i Santander Investment Bolsa actua com a proveïdor de liquiditat. El valor de referència de les accions, fixat pel Consell d’Administració de la societat, és de 1,65 euros, fet que suposa un valor total de la companyia de 41,97 milions d’euros.