En línia amb la seva política corporativa, Quonia, socimi catalana del sector immobiliari, ha fet un pas endavant per revaloritzar la seva cartera d’immobles. A través d’un procés de negociació amb els actuals inquilins, dos dels seus locals, situats al carrer Balmes, i la incorporació d’un nou arrendatari per al local ubicat a Passeig Joan de Borbó 60, han augmentat considerablement el seu valor. La seva gestió s’ha traduït en un increment del 306% de les rendes mensuals d’arrendament que afecten els tres locals, que fins ara aportaven una renda mensual de 16.000 €, i que per a Quonia suposaran a partir d’ara una renda agregada de fins a 65.000 € al mes.

Dos dels immobles objecte d’aquesta operació estan situats al número el 164-166 i 45 del carrer Balmes i acullen dos negocis de restauració típicament meditarránea, La Flauta i L’Olivé. El valor afegit que Quonia ha aportat als dos immobles, els baixos dels quals ocupen els dos restaurants, ha donat peu a una renegociació dels contractes d’arrendament, que finalment s’han renovat per un període de 20 anys.

A més de la renovació de tots dos contractes d’arrendament, Quonia també ha signat un nou contracte de lloguer amb un grup dedicat també a la restauració, reconegut per tenir una important implantació a la ciutat comtal i més de 20 anys d’experiència en el sector. En els propers mesos, després de les obres pertinents, posarà en marxa el seu negoci al local ubicat a Passeig Joan de Borbó 60. Aquesta operació ha estat assessorada per l’empresa de gestió de patrimoni i inversió inmobiliaria Laborde Marcet.