Al mercat immobiliari actual, l’habitatge de segona mà és el veritable protagonista. L’actual manca de sòl en les zones premium de les grans ciutats ha situat la rehabilitació en primera línia. A falta d’obra nova, les opcions de lloguer es concentren en habitatges de més de 10 anys que, en la majoria dels casos, necessiten un rentat de cara. Quan la rehabilitació d’un edifici residencial afecta la seva estructura, a la instal·lació elèctrica, i fins i tot necessita acabats d’obra, paviments i fusteria estem parlant de rehabilitació integral. Aquest tipus de rehabilitació comporta una gran millora de l’edifici i, per tant, la revaloració d’aquest.

La rehabilitació d’habitatges va aparèixer a Europa a partir dels anys 60, sobretot en els centres històrics de les ciutats. Es tracta d’una activitat que aporta molts beneficis, com ara la possibilitat d’incorporar tecnologies avançades, reduir l’impacte mediambiental o la dependència energètica de l’exterior, entre d’altres. En la rehabilitació d’un edifici no tot es redueix a un treball estètic per destacar la bellesa exterior, sinó que entren en joc molts altres aspectes com el reforç de les estructures existents, de les instal·lacions i la introducció de millores relacionades amb aspectes com l’accessibilitat. Un altre dels aspectes que cada vegada s’estan valorant més l’inici d’una rehabilitació és la possibilitat de fer l’edifici més sostenible. La utilització de noves energies renovables, l’aposta per instal·lacions més eficients o la millora de l’aïllament tèrmic poden ser una bona solució perquè tota una comunitat estalviï en la factura de l’electricitat. Altres aspectes com l’aïllament acústic també contribueixen a millorar el confort dels usuaris.

Com tots aquests processos són costosos, l’estat posa a disposició dels particulars una subvenció a la qual podran acollir-se aquells habitatges que compleixin els requisits estipulats i que prèviament hagin realitzat una inspecció tècnica de l’edifici.

Avui en dia, amb poca obra nova disponible, és molt habitual apostar per rehabilitar habitatges i, fins i tot, edificis sencers. A part del que pot apreciar-se estèticament, la rehabilitació aporta un valor tangible als edificis, els dóna prestigi, els revaloritza i els fa molt més atractius a ulls de l’inquilí. La rehabilitació pot destinar-se a diferents fins, però la més rendible avui en dia va vinculada a convertir edificis en habitatges habitables o en oficines, destinades exclusivament al lloguer.

Aquesta és precisament l’estratègia de Quonia, que en comptes de comprar, enderrocar i construir de nou, aposta per protegir i valorar l’esforç de l’inversor conservant el patrimoni i afegint-li valor a través de la rehabilitació als actius que ells gestionen. El valor que se li afegeix es tradueix en un augment del preu del lloguer, que pot fins i tot arribar a duplicar el que hagués obtingut anteriorment, i, per tant, en la possibilitat d’entrar en un mercat més competitiu i arribar a rendes més altes.