Per segon any consecutiu, al 2016 els experts no deixaran de parlar-ne i es convertiran, de nou, en les veritables impulsores d’una època de creixement en el sector immobiliari espanyol. La capitalització conjunta al mercat borsari espanyol de les societats anònimes cotitzades d’inversió immobiliària (socimi) va superar al tancament de 2015 els 8.200 milions d’euros, la qual cosa suposa dos terços del total del sector immobiliari del país. A més, atresoren també el pes de la inversió en el totxo, amb més de 5.000 milions d’euros, un 46%. Són les socimis, per tant, les estrelles i el referent en un clima de creixement després d’anys d’estancament i crisi en les companyies de gran volum.

El lloguer és el segment més rendible del sector immobiliari, i en ell se centren les socimis. Malgrat oferir destacades rendibilitats als seus accionistes, han retornat la confiança en el sector i la seva voluntat d’oferir seguretat les converteix en un actor fiable. El 2014 i al llarg del 2015, les socimis van entrar amb força al mercat espanyol i el 2016 se n’espera un volum d’inversió al voltant dels 11.000 milions d’euros.

Les socimis són l’adaptació a Espanya dels vehicles d’inversió immobiliària REIT, que funcionen en altres països de la Unió Europea. Han de disposar d’un capital social mínim de 5 milions d’euros i cotitzen en mercats regulats o sistemes multilaterals de negociació. A més, ofereixen una fiscalitat avantatjosa, a canvi de la distribució dels beneficis obtinguts per les rendes del lloguer i en cas de venda d’actius.

Segons els experts, són indiscutibles el dinamisme i estabilitat que les socimis aporten a un mercat molt atomitzat. En la compra d’edificis, es valora el producte selecte, on preval la ubicació, la repercussió i la rendibilitat. Per tipologia, el residencial enfocat al turisme, hotels, locals i grans centres comercials i oficines són l’objectiu de la inversió de les socimis.